ការបង្ហាញ: ស្រក​ទម្ងន់ - នេះជាការពិត!

ទាំងនេះគឺជាផលិតផលសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាល។ នេះមានន័យថាខ្ញុំបានសាកល្បងដោយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាផលិតផលនេះដំណើរការសម្រាប់មនុស្សក្នុងរយៈពេលវែង។ ផលប៉ះពាល់ទូទៅបំផុតនៃផលិតផលដែលខ្ញុំកំពុងពិនិត្យឡើងវិញគឺ៖ មុន, រលាក, ស្ងួតមាត់ឈឺក្បាលផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ឈឺក្រពះឈឺសន្លាក់ឡើងទម្ងន់។ ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកបានទេថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលបានសាកល្បងផលិតផលទាំងនេះប៉ុន្តែបានរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ។ ដូច្នេះខ្ញុំកំពុងព្យាយាមប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងនិងអ្វីដែលត្រូវរកមើលប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិចារណាផលិតផលទាំងនេះ។

នេះមិនមែនជាបញ្ជីនៃផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតទេ។ ទាំងនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំបានព្យាយាមដោយខ្លួនឯងហើយបានរកឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាល។ ខ្ញុំមិនបានធ្វើការសិក្សាព្យាបាលលើផលិតផលណាមួយទេ។ ប្រសិនបើខ្ញុំរកឃើញថាអ្វីមួយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ញុំនឹងចុះបញ្ជីវានៅខាងក្រោម។ មានផលិតផលជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសម្រកទម្ងន់ដែលមិនផ្តល់លទ្ធផលព្យាបាល។ ផលិតផលខ្លះមានដូចជា៖ ថ្នាំគ្រាប់ស្ករថ្នាំគ្រាប់ជួយបង្កើនថាមពលថ្នាំសម្រកទម្ងន់ថ្នាំបង្កើនថាមពលជាដើម។ គោលដៅគឺត្រូវទិញផលិតផលឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមើលថាតើផលិតផលមួយណាដំណើរការ។ នេះនឹងជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាននៅពេលទិញទំនិញសម្រាប់ផលិតផលសម្រកទម្ងន់។

មតិថ្មី

Mangosteen

Mangosteen

Emilija Lloyd

អ្នកស្ទើរតែគិតថា Mangosteen ធ្វើការអស្ចារ្យ។ ការសន្និដ្ឋាននេះទាក់ទាញអ្នកសង្កេតការណ៍មិនលំអៀងម្នាក់កត...